NYBYGGNAD

Vi hjälper till i ert byggprojekt från de första skisserna till inflyttningsbar byggnad, eller i vilken omfattning ni önskar.

Arkitektritning - "A-ritning"
- För bygglov
- För upphandling av byggentreprenör
- För underlag till installationsritningar
Ritning utförs i AutoCad/Revit.

Konstruktionsritning - "K-ritning"
- Grundplaner, grundritningar
- Stomberäkning av trä och stål
- Beräkningar utförs i FrameAnalysis och Foundations

Energiberäkningar
Beräkningar utförs i godkända VIP Energy

Kontrollansvarig PBL
-Certifiered kontrollansvarig art N
Niklad Högberg och Magnus Örnagård

Högbergs Ingenjörstjänst AB


Stationsplan 1, 312 45 Veinge
Växel 0430-704 74
niklas@hithit.se