SKADEUTREDNING och försäkringsskador

Vi har över 20 års erfarenher av försäkringsskador. Vi utför en bred variation av tränster inom försäkringsskador.
Vår ambition är att kunna erbjuda all konstruktionshjälp i skador från en part. Från skadedag till slutreglering/slutbesiktning.

Vårt flaggskepp är det koncept som arbetats fram under 20 års tid och som kallas Rekonstruktion™ vilket är ett, för försäkringsbranden, skräddarsytt koncept. Kontakta oss gärna för genomgång och mer detaljerad beskrivning samt hur vi kan hjälpa er i just ert ärende.

Rekonstruktion™ kortfattad sammanfattning
- Uppmätning med dokumentation
- Rekonstruktionsritningar
- Rekonstruktion beskrivning
- Rekonstruktionskalkyl
- Plus-minus-listan
- Återbyggnadsprocessen: Förfrågningsunderlag, uppghandling, byggledning.

Högbergs Ingenjörstjänst AB


Stationsplan 1, 312 45 Veinge
Växel 0430-704 74
niklas@hithit.se