HÖGBERGS INGENJÖRSTJÄNST AB  2015

 

 

Hem

Tjänster

Kontakta oss

 

 

 

 

Tjänster 

 

 

Företaget erbjuder tjänster inom byggkonsultverksamhet såsom ritning, projektering, konstruktion, kalkylering, upprättande av bygghandlingar med upphandling av projekt samt byggledning och till detta anslutande kompetensområden. Affärsidén är att kunna erbjuda kunden all byggkonsultexpertis i ett byggprojekt från första skisserna på pappret till slutbesiktigad byggnad. Några av våra största kunder är försäkringsbolag där uppdragen är att erbjuda totalkonceptet t.ex. efter en brand. Därför kan typen av byggnader variera kraftigt från villa till lantbruk eller t.ex. industri.